Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện – Quảng Cáo và Thương Mại Hải Vân

Head Office:

Address: 05 – 07 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Nhuận, Thành Phố Huế 
Tel: (+84) 234 3 830 444
Hotline: (+84) 844 890 607
Email: haivanevent@whitelotus.com.vn

Factory:

Address: 98 Khải Định, Phường Thủy Bằng, Thị Xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Tel: (+84) 3 812 333

Scroll to Top