🤝” HỘI NGHỊ KỸ THUẬT ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM LẦN THỨ XII “
𝑇ℎ𝑒 12𝑡ℎ 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑠
💎 CHỦ ĐỀ “KỸ THUẬT HÌNH ẢNH CÙNG TẦM NHÌN MỚI”
𝑇ℎ𝑒𝑚𝑒: “𝑁𝑒𝑤 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦”
✅ Chương trình: ngày 21 – 22 tháng 6 năm 2024
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑜𝑓 𝐽𝑢𝑛𝑒 21𝑠𝑡- 22𝑛𝑑, 2024
✅ Địa điểm: Trường Đại Học Y Dược, Đại học Huế, Việt Nam
𝐻𝑜𝑠𝑡: 𝐻𝑢𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑃ℎ𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑦– 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚
(06 𝐿𝑒 𝐿𝑜𝑖 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡, 𝐻𝑢𝑒 𝐶𝑖𝑡𝑦, 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚)
𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 – 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫
———————-
05 – 07 Hoàng Hoa Thám, TP. Huế
0844890607 (Bộ phận Event)
0835727575 – 0829105999 (Bộ phận Tiệc)
0848 044 222 (Bộ phận đặt phòng)
sales@whitelotus.com.vn
https://whitelotus.com.vn/vi/
https://bit.ly/wlytube

𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 hân hạnh được là đơn vị tổ chức sự kiện này!

Các sự kiện liên quan:

Scroll to Top