🌸 Trong tiết trời mùa Xuân và niềm hân hoan của những ngày đầu năm mới 2024. 

⭐️ 𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐏 𝐊𝐂𝐍 𝐆𝐢𝐥𝐢𝐦𝐞𝐱 đã long trọng tổ chức “ 𝐋Ễ 𝐊𝐇Ở𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐑Ạ𝐌 𝐗Ử 𝐋Ý 𝐍ƯỚ𝐂 𝐓𝐇Ả𝐈 𝐓Ậ𝐏 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐊𝐂𝐍 𝐆𝐈𝐋𝐈𝐌𝐄𝐗 ” vào sáng ngày 15 tháng 02 tại Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

💎 Dự án 𝐓𝐑Ạ𝐌 𝐗Ử 𝐋Ý 𝐍ƯỚ𝐂 𝐓𝐇Ả𝐈 𝐓Ậ𝐏 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐊𝐂𝐍 𝐆𝐈𝐋𝐈𝐌𝐄𝐗 với công suất 7.600m3/ngày, đêm và tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng nằm trong kế hoạch phát triển tổng thể hạ tầng đồng bộ của KCN Gilimex nhằm mang đến một KCN hiện đại, phát triển bền vững cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

🌟 𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 vinh dự và tự hào khi là Đơn vị tổ chức sự kiện “𝐋Ễ 𝐊𝐇Ở𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐑Ạ𝐌 𝐗Ử 𝐋Ý 𝐍ƯỚ𝐂 𝐓𝐇Ả𝐈 𝐓Ậ𝐏 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐊𝐂𝐍 𝐆𝐈𝐋𝐈𝐌𝐄𝐗”

𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 – 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫

 ———————- 

05 – 07 Hoàng Hoa Thám, TP. Huế 

0844890607 (Bộ phận Event) 

0835727575 – 0829105999 (Bộ phận Tiệc) 

0848 044 222 (Bộ phận đặt phòng)

sales@whitelotus.com.vn

https://whitelotus.com.vn/vi/ https://bit.ly/wlytube

Các sự kiện liên quan:

Scroll to Top