Sau hai năm sây dựng và hình thành .Siêu thị miễn thuế Thiên Niên Kỷ nằm trong khu kinh tế thương mại đặc biệt của của Lao Bảo đả chỉnh thức khánh thành khai trương và đi vào phục vụ cộng đồng.

Đầy đủ các trang thiết bị hiện đại đủ tiêu chuẩn phục vụ khách quốc tế củng như khách trong nước .Đặc biệt nơi đây còn hoang sơ nhưng với sự hình của siêu thị Thiên Niên Kỷ ,đả mang một tầm nhìn mới và hướng phát triển mạnh của khu kinh tế vùng.

Có thể bạn quan tâm :

Scroll to Top