𝐒á𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟖/𝟎𝟒 𝐭ạ𝐢 𝐓à𝐧𝐠 𝐓𝐡ơ 𝐋â𝐮 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐫𝐚 𝐋ễ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐦ạ𝐜 𝐜𝐡à𝐨 𝐦ừ𝐧𝐠 𝐍𝐠à𝐲 𝐬á𝐜𝐡 𝐯à 𝐕ă𝐧 𝐡ó𝐚 đọ𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝟐 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Ngoài không gian trưng bày giới thiệu sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành trong cả nước, còn có không gian trưng bày triển lãm sách về Huế, sách thuộc “Tủ sách Huế”; đặc biệt là giới thiệu đến công chúng 11 cuốn sách cổ do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang lưu giữ; và các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm…

Sự kiện được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng được thực hiện để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 vinh dự và tự hào khi là Đơn vị truyền thông, tổ chức sự kiện “𝐍𝐠à𝐲 𝐬á𝐜𝐡 𝐯à 𝐕ă𝐧 𝐡ó𝐚 đọ𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝟐 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑”

Các sự kiện liên quan:

Scroll to Top